WWW ELNIX ENERGY

  EN DE

 Nazwa Inwertera: Typ:

Aktualny czas urządzenia
 

 
USTAWIENIA SIECI LAN  
 
Adres IP:  
Maska podsieci:  
Brama domyślna:  
Serwer DNS:  
Port aplikacji:  
 
MONITORING  

 

  Autowysyłanie    

Adres serwera ElnixPM: 

  Status:

Adres serwera PVMonitor: 

Port:

Czas [s]:    

ID: 

Numer urządzenia:

Hasło: 

Licznik zewnętrzny Numer urządzenia:

 

Autowysyłanie
Maksymalnie można monitorować 4 urządzenia

 

Status:
 
USTAWIENIA MODBUS
 
Unit ID:  
 
 
© Elektronix.pl